TH  EN  

header-หน้าใน
 • แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565

 • 101

 • Asset70 1
 • คู่มือบริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์

 • บริการด้านการจดทะเบียนและพัฒนาธุรกิจ
 • บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
 • บริการด้านการค้าภายในประเทศ
 • บริการด้านการพาณิชย์
MOC
i-Service
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ตามหมวดสินค้า

ข้อมูลที่น่าสนใจกระทรวงพาณิชย์

 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 • จิตอาสากระทรวงพาณิชย์
 • MOC Zero
 • MOC data
  • แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
  • ตามติดการค้าเมียนมา
  • เกาะติดสถานการณ์ราคาสอนค้าทั่วประเทศ
  • คิดค้า.com
  • สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่
  • ศูนย์รวมกิจกรรม
  • ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวง
  • ศูนย์กลางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์
  • มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์

   นโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์

   • นโยบายกระทรวงพาณิชย์
   • นโยบายกระทรวงพาณิชย์
   HOT Issue
   • ธงฟ้า ลดราคา! เพื่อประชาชน
   • รายงานผลการดำเนินการ
    ราคาสินค้าเกษตร
    • สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน

     สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน
     235.00
     บาท/กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน

     ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน
     82.50
     บาท/กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • เนื้อโค ธรรมดา

     เนื้อโค ธรรมดา
     255.00
     บาท/กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)

     กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)
     275.00
     บาท/กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • ข้าวสารเหนียว กข.6

     ข้าวสารเหนียว กข.6
     1,790.00
     บาท/100 กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1

     ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1
     2,595.00
     บาท/100 กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • ข้าวหอมปทุมธานี

     ข้าวหอมปทุมธานี
     1,895.00
     บาท/100 กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • ข้าวขาว 100% ชั้น 1

     ข้าวขาว 100% ชั้น 1
     1,415.00
     บาท/100 กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

     น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
     57.50
     บาท/ขวด
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป

     น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป
     57.50
     บาท/ขวด
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • ไข่ไก่ เบอร์ 3

     ไข่ไก่ เบอร์ 3
     3.45
     บาท/ฟอง
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • ไข่เป็ด กลาง

     ไข่เป็ด กลาง
     4.75
     บาท/ฟอง
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • มะนาว เบอร์ 1-2

     มะนาว เบอร์ 1-2
     3.25
     บาท/ผล
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง

     กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง
     87.50
     บาท/ กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • ผักบุ้งจีน คละ

     ผักบุ้งจีน คละ
     22.50
     บาท/ กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • ผักคะน้า คละ

     ผักคะน้า คละ
     27.50
     บาท/กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • พริกขี้หนูจินดา

     พริกขี้หนูจินดา
     5.50
     บาท/ขีด
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 03/11/2564
    • ถั่วฝักยาว คละ

     ถั่วฝักยาว คละ
     42.50
     บาท/กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565
    • เงาะโรงเรียน

     เงาะโรงเรียน
     57.50
     บาท/กก.
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/09/2564
    • กล้วยหอมทองใหญ่

     กล้วยหอมทองใหญ่
     80.00
     บาท/หวี
     ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20/01/2565

     MOC News Update

     ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงพาณิชย์

     MOC Event

     ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

     ความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน

     • a1
      รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
      นายกรัฐมนตรี
     • a5
      ประกาศรายชื่อกฎหมาย
      และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
     • a2
      สถิติการค้า
      ระหว่างประเทศของไทย
     • a3
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     • a4
      MOC LIVE
      CHANEL

     สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย ในช่วงเดือน ต.ค. 2564

      • มูลค่าสินค้านำเข้า
       (ล้านเหรียญสหรัฐ)
       23,108.91
       (+34.64%)
      • มูลค่าสินค้าส่งออก
       (ล้านเหรียญสหรัฐ)
       22,738.71
       (+17.35%)
      • ดุลการค้า
       (ล้านเหรียญสหรัฐ)
       ขาดดุล 370.20
      • มูลค่าสินค้านำเข้า
       (ล้านบาท)
       772,539.96
       (+43.33%)
      • มูลค่าสินค้าส่งออก
       (ล้านบาท)
       750,015.83
       (+24.93%)
      • ดุลการค้า
       (ล้านบาท)
       ขาดดุล 22,524.13

     ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย และมูลค่าสินค้านำเข้า/ส่งออก ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2562

     มูลค่าการส่งออก-นำเข้าระหว่างประเทศของไทย กับประเทศคู่ค้า ตั้งแต่เดือน ม.ค. - พ.ค. 2562

     ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

     Next statement date 4 ก.พ.65
     Statement date 5 ม.ค.65
     INDEX 12/21 M/M Y/Y A/A
     CPI 101.86 -0.38 2.17 1.23
     CORE-CPI 100.73 0.05 0.29 0.23
     PPI 105.70 -0.40 7.70 4.70
     CMI 115.17 -0.70 8.90 8.00
     Next publish date 25ม.ค.2565
     Publish date 27ธ.ค.2564
     INDEX 11/21 M/M Y/Y A/A
     EXI 104.80 0.20 3.90 3.20
     IMI 104.90 0.30 13.30 10.30
     Inflation 12/21 : 1.23

     TOP 10 บริการ e-Service

     ยอดนิยม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

     • มูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญของไทย
      1
      มูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญของไทย
      สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
     • รายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าของไทย
      2
      รายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าของไทย
      สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
     • สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
      3
      สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
      สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
     • มูลค่าการนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย
      4
      มูลค่าการนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย
      สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
     • การจดทะเบียนนิติบุคคล
      5
      การจดทะเบียนนิติบุคคล
      กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า
     • มูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าไปยัง อาเซียน,ญี่ปุ่น,สหรัฐ
      6
      มูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าไปยัง อาเซียน,ญี่ปุ่น,สหรัฐ
      สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
     • บริการหนังสือรับรอง และรับรองสำเนานิติบุคคล
      7
      บริการหนังสือรับรอง และรับรองสำเนานิติบุคคล
      กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า
     • บริการค้นหาข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจ
      8
      บริการค้นหาข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจ
      กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า
     • ราคาขายปลีกข้าวสาร
      9
      ราคาขายปลีกข้าวสาร
      กรมการค้าภายใน
     • จองชื่อนิติบุคคล
      10
      จองชื่อนิติบุคคล
      กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า

      Asset32

      MOC-LIFE

      MOCLife All

      Googloe

      App3

      Asset31

      MOC-SEARCH

      MOCSearch All

      Googloe

      App3

      Asset30

      MOC-STATISTICS

      MOCStat All

      Googloe

      App3

       

      MOC Social Network

      facebook
      Twitter
      youtube
      563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
      Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
      โทรสาร 02-547-5209-10
      E-mail:webmaster@moc.go.th

      สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

       

      Button Ipv6 Big   Wcag2AA

      รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
       

      จำนวนผู้ชม : 11635404

      กระทรวงพาณิชย์