2. การสมัครสมาชิก

    3. บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียว

    4. ศูนย์รวมบริการกระทรวงพาณิชย์

    5. ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์

    6. ระบบวีดิโอองค์ความรู้

    8. MOC Life Application

    9. MOC Search Application

    10. MOC Statistic Application

    11. MOC Tracking Application

คู่มือการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ในรูปแบบ Multimedia

 

    7. กระดานสนทนา

    1. ภาพรวม Webportal